CSR

SAVE THE PLANET

Børn fra lokalsamfundet optræder til “Save the planet”.

Ansvarlighed, sammen

Vi er alle ansvarlige for at medvirke til at løse de sociale og miljømæssige udfordringer i vores samfund. Hos Rengoering.com A/S sætter vi fokus på, hvordan vi kan løfte dette samfundsansvar gennem vores daglige måde at arbejde på. Hvordan behandler vi hinanden, hvilke rengøringsmidler og -maskiner benytter vi, og hvordan kan vi agere så bæredygtigt og socialt ansvarligt som muligt? Det starter med en erkendelse af problemet, og vejen frem er at holde fokus i dagligdagen.

Vores CSR-politik skal understøtte vores mission om at skabe muligheder og realisere potentialet sammen med medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Vi støtter…

  • Et mangfoldigt Danmark: Vi mener, at et stærkt samfund er et samfund, hvor mennesker på tværs af hudfarve, kultur, sprog, religiøs og seksuel orientering kan mødes og samarbejde. Derfor arbejder vi aktivt for at fremme mangfoldigheden i Danmark via mad, musik og kultur ved bl.a. at støtte Copenhagen Mela festival.

  • Et socialt aktivt Danmark: Vi bakker op om sundhed og socialt samvær via sport – vi støtter arrangementer og sportsklubber og er sponsor for flere sportsklubber i Danmark.

  • Vores medarbejdere: Vi fokuserer på, at vores medarbejdere har det godt ved at tilbyde dem gode arbejdsvilkår, et godt arbejdsmiljø, personlig efteruddannelse samt hyggelige og spændende sociale arrangementer m.m.

  • Miljøet: Vi benytter som udgangspunkt kun svanemærkede rengøringsprodukter og leverandører, der har fokus på miljøet.